JUDr. et Mgr. Martina Jinochová Matyášová

kestaDokumenty ke stažení

Sdělení správce

Nabídka na prodej pohledávky
z majetkové podstaty dlužníka mimo veřejnou dražbu

JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, se sídlem Praha 1, Washingtonova 1567/25, PSČ 110 00,
jako insolvenční správce dlužníka STZ a.s., IČO: 272 94 099, se sídlem Ústí nad Labem, Žukovova 100,
v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 46 INS 10249/2010

oznamuje, že nabízí pohledávku dlužníka ve výši 200 000 000,- Kč s přísl. vůči Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost,
IČO: 000 11 789, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PŠC 40032,
k prodeji z majetkové podstaty dlužníka mimo veřejnou dražbu.

Minimální cena za postoupení pohledávky je 70 000 000,-Kč
(dle usnesení KSUL 46 INS 10249/2010-B-237)


Podmínky prodeje

Smlouva o postoupení pohledávky

Formulář nabídky (Právnická osoba) | Formulář nabídky (Fyzická osoba)

AML (Právnická osoba) | AML (Fyzická osoba)

Čestné prohlášení účastníka