JUDr. et Mgr. Martina Jinochová Matyášová

kestaDokumenty ke stažení

Zrušení úředních hodin dne 26.7.2018

Ve čtvrtek 16.8.2017 jsou z důvodu dovolené zrušeny úřední hodiny insolvenčního spráce v kanceláři pobočky Rumunská, 655, Liberec IV.

Děkujeme za pochopení.