JUDr. et Mgr. Martina Jinochová Matyášová

kestaDokumenty ke stažení

JUDr. et Mgr. Martina Jinochová Matyášová

MJMhires

CV advokáta:

Absolvent PF UK Praha (1997)
– rigorózní práce: Koncernové právo (2002)
Absolvent FF UK Praha, obor psychologie (2001)
Advokát (2002)
Insolvenční správce (2010)
Insolvenční správce se zvláštním povolením (2011)
Člen Arbitrážní komise FAČR (2002-2013)
Člen Sboru rozhodců FAČR (od 2013)