JUDr. et Mgr. Martina Jinochová Matyášová

kestaDokumenty ke stažení

ADVOKACIE

Advokátní praxe je od roku 2002 zaměřena na poradenství a právní pomoc
v oblasti obchodního a koncernového práva, správy korporací, restrukturalizace a právní
ochrany věřitelů. Poskytujeme právní poradenství při hrozícím úpadku a právní pomoc
při řešení stavu úpadku.

 

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE SE ZVLÁŠTNÍM POVOLENÍM

Insolvenční správce pro řešení úpadku dlužníků.
Od roku 2011 vykonáváme působnost zvláštního správce
pro řešení úpadku velkých podniků v režimu konkursu a reorganizace.

 

ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKU

Prodej nemovitého, movitého majetku, pohledávek
a jiných práv zveřejňujeme na dražebním portále
www.elicitace.cz