JUDr. et Mgr. Martina Jinochová Matyášová
8.1.2018
Obrázek

Byl aktualizován přehled zpeněžovaných pohledávek a movitých věcí  v rámci insolvenčních řízení, podrobné informace naleznete zde.

Číst dále >>
7.1.2018
Obrázek

Byl aktualizován přehled zpeněžovaného nemovitého majetku v rámci insolvenčních řízení, podrobné informace naleznete zde.

Číst dále >>
16.11.2017
Obrázek

Dne 16.11.2017 byla zrušena provozovna insolvenčního správce v Plzni. Aktuální údaje o provozovnách insolvenčního správce a úředních hodinách naleznete zde.

Číst dále >>

kestaDokumenty ke stažení

Advokacie:

Advokátní kancelář byla založena v roce 2002, se zvláštním zaměřením na obchodní a koncernové právo. Od roku 2002 se advokát věnuje rozhodčí činnosti v arbitráži FAČR  (od roku 2013 ve Sboru rozhodců).

Právní služby

Insolvenční správce se zvláštním povolením MSČR:

Z titulu výkonu funkce insolvenčního správce se kancelář věnuje správě majetkových podstat dlužníků. Řízení jsou nám přidělována z rozhodnutí insolvenčního soudu nebo z rozhodnutí dominantního věřitele o volbě správce, učiněného prvé schůze věřitelů po úpadku dlužníka.

Na základě zvláštního povolení uděleného Ministerem spravedlnosti je JUDr. Martina Jinochová Matyášová vedena v seznamu zvláštních insolvenčních správců, jimž je dle zákona přidělována správa majetkových podstat v řízeních, kde je dlužník velkým podnikem (vzhledem k obratu nebo počtu zaměstnanců), anebo kde je úpadek dlužníka řešen reorganizací.

Na základě stejné licence jsme oprávněni vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem.

Insolvenční řízení