JUDr. et Mgr. Martina Jinochová Matyášová

kestaDokumenty ke stažení

  

Prodeje movitého, nemovitého majetku a pohledávek insolvenční správce pravidelně zveřejňuje na dražebním portále www.elicitace.cz

Advokátní kancelář:

Advokátní kancelář byla založena v roce 2002, se zvláštním zaměřením na obchodní a koncernové právo. Od roku 2002 se advokát věnuje rozhodčí činnosti v arbitráži FAČR  (od roku 2013 ve Sboru rozhodců).

 

Kancelář insolvenčního správce:

Z titulu výkonu funkce insolvenčního správce se kancelář věnuje správě majetkových podstat dlužníků. Řízení jsou nám přidělována z rozhodnutí insolvenčního soudu nebo z rozhodnutí dominantního věřitele o volbě správce, učiněného prvé schůze věřitelů po úpadku dlužníka.

Na základě zvláštního povolení uděleného Ministerem spravedlnosti je JUDr. Martina Jinochová Matyášová vedena v seznamu zvláštních insolvenčních správců, jimž je dle zákona přidělována správa majetkových podstat v řízeních, kde je dlužník velkým podnikem (vzhledem k obratu nebo počtu zaměstnanců), anebo kde je úpadek dlužníka řešen reorganizací.

Na základě stejné licence jsme oprávněni vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem.